How to Guide the Metaverse
Ep. 04

How to Guide the Metaverse

Episode description

De ontwikkelingen rond de Metaverse zijn pril en liggen nog grotendeels open. Dat biedt een unieke kans om de ontwikkelingen te begeleiden op een manier die als maatschappelijk publieke waarden geborgd kunnen worden. Het is belangrijk de dialoog daarover vroegtijdig te starten. Bij immersieve technologieën gaat het immers in potentie om ingrijpende economische en juridische effecten, om fundamenteel veranderende sociale relaties, maar ook om persoonlijke lichamelijke en psychische gevolgen. Deze sessie gaat in op de vraag hoe deze dialoog het beste vorm kan krijgen.

Aan tafel: Dr. Mariëtte van Huijstee: Coördinator, Rathenau Instituut Omar Niamut: TNO Natasja Paulssen: Dutch Media Rose Moderator: Geert-Jan Bogaerts PublicSpaces

Kijk de sessie terug op de conferentiepagina.